Profiel

De eerste erkende gebitsverzorgers, een mijlpaal

Na jarenlange voorbereiding zijn de eerste leden van de NVVGP gecertificeerd. Vier leden hebben het gehele traject van het theorie examen, praktijkexamen deel 1 en nu ook het praktijkexamen deel 2, doorlopen. De kandidaten hebben van een paard het gebit behandeld waarna een tweekoppige examencommissie onafhankelijk van elkaar het gedane werk hebben beoordeeld. Tijdens het examen kijkt een dierenarts toe dat het welzijn van het te behandelen paard wordt gegarandeerd.

Het doel van de NVVGP is de kwaliteit van het behandelen van paardengebitten te verhogen. Het traject van de erkende gebitsverzorgers past daar in. Het bestuur van de NVVGP wil iedereen die heeft bijgedragen om het erkenning traject uit te denken en uit te voeren hiervoor heel hartelijk danken. Natuurlijk ook grote dank aan de paardenbezitters welke hun viervoeters hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

De eerste zijn over de dam en het bestuur hoopt dat er meerdere zullen volgen. Leden welke het theorie examen en praktijkexamen deel 1 voldoende hebben afgelegd, meldt u aan bij de secretaris als u deel wilt nemen aan deel 2. Komend voorjaar zullen we dan regionaal examen dagen gaan organiseren.

Het bestuur feliciteert Sanne Journee, Gabrielle Broeze, Theo van Delft en Victor Schevers met het behalen van het certificaat.

Geen reacties

Plaats een reactie