Profiel

Code of conduct

Het lidmaatschap van de NVVGP brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee en vereist dat de hiernavolgende gedragscode gevolgd wordt.

Leden

1. Werken binnen het raamwerk van de Nederlandse wetgeving.

4. Bevorderen de samenwerking tussen gebitsverzorgers en dierenartsen door een oprechte manier van praktijkvoering en het delen van kennis en vakmanschap in de geest van een langdurige samenwerking.

7. Zorgen ervoor dat de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Zijn deze niet voldoende of is er niet voldoende hulppersoneel aanwezig dan zal het paard doorgestuurd moeten worden naar een kliniek waar dat wel kan worden gewaarborgd.

2. Streven ernaar om de te behandelen paarden , hun eigenaren, trainers en ruiters te helpen door het leveren van excellente kwaliteit werk.

5. Geven voorlichting aan paardeneigenaren om de noodzaak van een regelmatige controle van het gebit van het paard te onderstrepen.

8. Zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3. Zijn voortdurend bezig om zich bij te laten scholen om zo het kennisniveau te verhogen maar ook de praktische vaardigheden bij het uitoefenen van de paardengebitsverzorging verder te optimaliseren.

6. Maken van iedere gebitsbehandeling een schriftelijk verslag.

9. Waarborgen het welzijn cq welbevinden van de door hen behandelde paarden.