Inloggen

Wetenschaps- en Activiteitencommissie, Horse Event

Nieuwsbrief juli 2017

Oproep activiteiten commissie en wetenschapscommissie, Horse Event

Beste leden van de vereniging,

Het is vakantietijd en derhalve ook tijd voor een laatste nieuwsbrief.

De voorjaarsdag dit jaar was een groot succes met een record aantal inschrijvingen door oude en nieuwe leden.

Een aantal leden hebben ook weer met succes de theorietoets afgelegd. Voorbereidingen voor de Praktijktoets 1 en 2 zijn bezig en zodra bekend zullen wij jullie informeren.

Verder willen wij graag 2 belangrijke dingen onder jullie aandacht brengen:

Activiteitencommissie

Door het jaar zijn er verschillende evenementen, waar wij als bestuur graag meer leden willen betrekken om invulling te geven aan hun vereniging.

Hiervoor zouden wij graag een Activiteitencommissie in het leven roepen. Hiervoor zoeken wij een aantal leden, die b.v. onze vertegenwoordiging op Horse Event (8,9 en 10 sept 2017) willen ondersteunen en organiseren. Tevens zijn er andere evenementen waar wij zo nu en dan voor benaderd worden.

De activiteitencommissie kan tevens over locaties en invullingen van de voorjaarsdag meedenken.

Wetenschapscommissie

Een lid heeft zich al opgegeven, maar we zoeken nog een aantal ter versterking van het opzoeken van interessante kennis en artikelen, evt ook ter invulling van de voorjaarsdag.

Tevens zijn wij ook nog op zoek naar een aantal vrijwilligers voor Horse Event van dit jaar.

Geïnteresseerden voor de diverse functies kunnen mailen naar commissaris@nvvgp.nl

Controleer ook altijd even de calender in het gesloten gedeelte van de website. Een aantal evenementen worden er regelmatig toegevoegd.

Voor de leden die zich nog niet op de website geregistreerd hebben en geen paswoord hebben, doe dat nog even gauw.

Wij wensen jullie allemaal namens het bestuur een hele fijne zomer toe!

No Comments

Post a Comment