Profiel

VOORJAARSDAG 2012 SUCCES

Maar liefst 60 leden van de NVVGP waren op vrijdag 20 april afgereisd naar Utrecht. De collegezaal van de afdeling Paard van de faculteit Diergeneeskunde biedt naast luxe stoelen ook alle technische mogelijkheden voor het geven van presentaties. De inwendige mens werd goed verzorgd door leden van de veterinaire rijvereniging De Solleysel.

 

De voorzitter stond tijdens het welkomstwoord stil bij de door het bestuur uitgestippelde route om te komen tot het certificeren van de leden van de NVVGP. Er waren geluiden uit het veld dat daarover nog al wat onduidelijkheden waren. Na de uiteenzetting en aanvullende antwoorden zijn de onduidelijkheden voor de aanwezige leden duidelijk geworden.

 

Deze Voorjaarsdag waar vragen werden geoefend welke gesteld gaan worden op de theoretische toetsdag is het begin van het traject van certificering. Het bestuur gaat proberen om de eerste theoretische toets af te nemen voor 1 juli as. Hierover volgt binnenkort nader bericht. Na het behalen van de toets zal er ook een praktijk examen worden afgenomen. De werkgroep certificering heeft al een keer proefgedraaid maar zal dat binnenkort nog een keer gaan doen.

 

De rest van de ochtend werd besteed aan het stellen maar ook het bespreken van een twintigtal vragen. Meerkeuze en open vragen wisselde elkaar af en werden gesteld over de verschillende onderwerpen welke in het zogenaamde spoorboekje nader zijn beschreven. Na de lunch was er tijd ingeruimd voor de ledenvergadering. De voorzitter schetste welke werkzaamheden er door het bestuur in het jaar 2011 waren gedaan. Zaken zoals het contact en het vergaderen met de FNHO, PR activiteiten op Horse Event werden toegelicht. De secretaris en de penningmeester hebben ook hun jaarverslag gepresenteerd. Besloten werd om leden welke niet voldoen aan hun verplichting tot het betalen van contributie te royeren. Willen ze weer opnieuw lid worden dan zal er een extra hoog entreegeld worden geheven.

 

In twee blokken van ieder anderhalfuur werden er vragen gesteld en de antwoorden werden weer uitgebreid besproken. Het tempo en het aantal werden steeds wat opgeschroefd. Hoe het definitieve examen er qua eisen uitkomt te zien wordt binnenkort aan alle leden per email medegedeeld.

 

Er was voldoende tijd tussen de proefexamens om uitgebreid met elkaar te praten over ja natuurlijk het behandelen van paardengebitten. Bij een tweetal stands konden de aanwezigen de nieuwste apparatuur en röntgentechnieken bewonderen.

 

Al met al weer een geslaagde bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het Paard.

Geen reacties

Plaats een reactie