Profiel

Sectorraad Paarden presenteert Gids voor Goede Praktijken paardenhouderij

Voorlichting richting paardenhouderij moet paardenwelzijn bevorderen.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in april van het afgelopen jaar op verzoek van staatssecretaris Bleker een aantal basisregels opgesteld voor het verbeteren van paardenwelzijn in Nederland. Deze 12 richtlijnen voor paardenhouders zijn nu uitgewerkt in een Gids voor Goede Praktijken. Met deze gids beoogt de SRP een oplossing te bieden voor de onkunde waarmee de meeste problemen te maken hebben. De Gids voor Goede Praktijken is vanaf vandaag digitaal beschikbaar.

 

De sector is actief bezig met het krachtig bevorderen en waarborgen van paardenwelzijn. SRP-voorzitter Piet Jansen is enthousiast over de uitwerking van deze 12 richtlijnen: In de Gids voor Goede Praktijken zijn de richtlijnen verder uitgewerkt en voorzien van een uitgebreide toelichting. Daarmee voorziet de gids in belangrijke basisinformatie voor alle paardenhouders en -eigenaren. De Gids voor Goede Praktijken bestaat uit acht hoofdstukken waarin onder andere voeding, huisvesting en beweging, gezondheid, gedrag, transport en de verankering van de richtlijnen zijn uitgewerkt.

 

Paardenhouders en -eigenaren dragen de verantwoordelijkheid om hun paard(en) de juiste zorg te bieden. De richtlijnen benadrukken deze verantwoordelijkheid en lichten tegelijkertijd toe hoe de paardenhouder en -eigenaar het beste voor zijn paard kan zorgen. Zo is een juiste combinatie van stalling, verzorging en beweging essentieel. Daarnaast zijn paarden sociale dieren en om die reden moet het mogelijk zijn voor een paard om dagelijks sociaal contact te hebben met soortgenoten. Maar ook het tijdig inschakelen van een deskundige is een belangrijk punt.

 

De samenwerkende partijen van de SRP, met elkaar 400.000 leden vertegenwoordigend, houden zich actief bezig met het uitdragen van de richtlijnen uit de Gids voor Goede Praktijken. Het komende jaar wordt er op diverse manieren en in allerlei media aandacht besteed aan dit onderwerp. Door middel van voorlichting en blijvende aandacht voor dit onderwerp gaat de SRP zowel de gebonden als ongebonden paardenhouder en -eigenaar bereiken en informeren. Ook het Nederlands Hippische Kenniscentrum (NHK) speelt hierin een essentiële rol.

 

De Gids voor Goede Praktijken is digitaal beschikbaar op de website van de SRP. Een publieksvriendelijke versie met nog meer achtergrondinformatie is te vinden op de website van NHK.

Geen reacties

Plaats een reactie