Inloggen

Praktijkexamen Keros en Lustrum

Waarde leden,

graag willen wij met jullie een kleine update delen na alle drukke dagen.

Allereerst wensen wij jullie een gezond en arbeidsrijk 2020 toe! Het is het jaar dat onze vereniging hun 10 jarig jubileum viert. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben wij i.p.v de gebruikelijke voorjaarsdag een 2daags congres georganiseerd, dat zal plaats vinden op 19 en 20 juni in Apeldoorn. Op donderdag 18 juni zal een theorieexamen plaatsvinden en de algemene ledenvergadering, waar wij hopen jullie allen te mogen begroeten. Wij willen hier een aantal belangrijke beslissingen treffen.

De inschrijving zal in februari beginnen, als het zover is , zullen wij jullie per email op de hoogte houden.

Honderd procent score

Op vrijdag 17 januari j.l. meldde zes kandidaten zich voor het praktijkexamen deel twee van de Vereniging. Het examen werd gehouden op het Embryotransplantatiestation Keros in het Belgische Beselare. Vooraf aan het examen worden de paarden bekeken door de twee examinatoren of ze geschikt zijn als examenpaard. Op Keros staan ongeveer 1500 paarden dus er is aanbod genoeg. Van te voren worden de kandidaten uitgebreid op de hoogte gebracht over de gang van zaken tijdens het examen. Per loting wordt een paard aan je toegewezen en in welke groep je zit  ( eerste of tweede groep). De examinatoren weten niet welke kandidaat, welk paard behandeld. Pas bij de uitslag zien de examinatoren de kandidaat. Er wordt dus blind geëxamineerd.

De kandidaat moet het gebit van het paard grondig onderzoeken en intekenen cq beschrijven, alvorens het te gaan behandelen. Zou gauw de kandidaat aangeeft te willen beginnen gaat de klok lopen. In het totaal krijgen de kandidaten een uur de tijd om de behandeling uit te voeren.

Op deze examendag konden we alle kandidaten blij maken. Ze slaagden alle zes. Proficiaat Marjo Lebbe, Cat van Goethem, Annelous Kist, Filip de Graaf, Peter van der Ven en Alwin Abbing met het behandeling van het diploma. Op de ledenvergadering zal aan hun het certificaat worden uitgereikt.

De examencommissie roept alle leden op om aan te geven of ze examen willen doen en dat geldt voornamelijk voor het theorieexamen. Dit opgeven kan via het versturen van een email naar examen@nvvgp.nl. Bij voldoende deelname gaan we dan in het eerste hafljaar van 2020 een examendag organiseren. Ook de leden welke het theorieexamen hebben behaald nodigen we uit om aan te geven of ze het praktijkexamen deel 1 willen doen. Dit examen wordt dan in het najaar georganiseerd.

In deze zin wensen wij jullie namens het bestuur een succesvol 2020!

 

No Comments

Post a Comment