Profiel

De aftrap

De start om te komen tot een Nederlands keurmerk voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het paard (NVVGP) heeft heel toepasselijk plaats gevonden op het nationale Sportcentrum Papendal. Op vrijdagavond 28 september kon scheidsrechter Jan een team van 39 deelnemers verwelkomen. Al deze NVVGP-leden waren naar Papendal gekomen om een theoretisch toets af te leggen. Er moesten in totaal 50 vragen worden beantwoord. De vragen werden gesteld over de onderwerpen anatomie van het paardenhoofd, afwijkingen aan tanden en kiezen, leeftijdschatting, het behandelen van het paardengebit etc. De kandidaten moesten 42 vragen goed beantwoorden om met succes de toets af te sluiten. Na een grondige inspectie van stapels beschreven papieren kon het arbitrale vijftal de score bekend maken. Twintig NVVGP leden behaalden de toets en mogen zich gaan voorbereiden op de praktijk test welke voorlopig in het voorjaar van 2013 gepland staat. Daar zullen de kandidaten worden beoordeeld op hun vaardigheden maar ook op het omgaan met het paard. De NVVGP vindt het erg belangrijk dat het welbevinden, het welzijn van het te behandelen paard wordt gerespecteerd.


Op zaterdag werd de Najaarsdag van de vereniging gehouden. Maar liefst 60 leden kwamen voor het aanhoren van de lezingen. Als thema voor deze dag was gekozen voor balans. Bij het behandelen van het paardengebit is het erg belangrijk dat na behandeling de kiezen en snijtanden weer goed kunnen samenwerken. Een keurcorps van drie sprekers hebben de aanwezige leden de gehele dag voorzien van informatie welke weer gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk. Katharina Ros uit Duitsland werkt met een meetinstrument waar zij voor maar ook na de behandeling verschillende controles uitvoert. Zij is daar twee jaar geleden mee begonnen en op dit moment is ze bezig om de gegevens verder uit te werken. De visie op het uitbalanceren werd uitgebreid toegelicht door de in Engeland werkende, Rob Pascoe. In twee boeiende lezingen legde hij uit wat in zijn ogen belangrijke zaken zijn welke bij het onderzoek van de paardenmond zeker moeten worden gecontroleerd en verder stond hij vervolgens stil bij het behandelen van de mogelijke afwijkingen. Daan Staller uit Nederland ging dieper in op de relatie van de hoogte en de hoek van de snijtanden ten opzichte van de kiezenrij. Al met al een zeer leerzame dag welke door de leden zeer hoog gewaardeerd werd. Iedereen was zeer enthousiast en kon weer meerdere tips terug mee naar huis nemen.

Geen reacties

Plaats een reactie